Kan 28 nøye utvalgte hoder fra næringslivet forbedre livene til tusenvis av mennesker? Er du et av disse hodene? Se www.moonwalkred.no

Moonwalk RED er Norges viktigste innovasjonsreise. Prosjektet består av 28 prosjektdeltagere med en bredt sammensatt bakgrunn fra norsk nærings- og samfunnsliv.

Målet med Moonwalk RED er å utvikle nye betydelige inntektsstrømmer for Røde Kors og på den måten forbedre livene til tusenvis av mennesker.

Bakgrunnen for prosjektet er at Røde Kors, som er Norges største bistandsorganisasjon, er avhengig av å nye inntekter etter bortfallet av spilleinntektene. Dette er avgjørende for at Røde Kors skal opprettholde og videreutvikle sine viktige samfunnsbidrag i fremtiden.

For å lykkes i innovasjonsarbeidet søker Røde Kors motiverte deltakere med bakgrunn fra et bredt spekter av ulike bransjer og sektorer.

Totalt skal 28 deltakere fra 14 ulike bedrifter delta i innovasjonsprosjektet. Deltakerne får status som Norges første innovasjonsastronauter. De 28 prosjektdeltakerne skal delta på i alt ni arbeidssamlinger over total 14 arbeidsdager gjennom et år.

Prosjektets første arbeidssamling er 14. oktober 2010. 10. juni 2011 vil de 28 utvalgte prosjektdeltagerne presentere svarene på hvilke vekstområder og inntektsmuligheter Røde Kors skal leve av i fremtiden.

For å delta i Moonwalk RED kan man søke på www.MoonwalkRED.com. Hver deltakerbedrift må melde på to deltakere i prosjektet. For å dekke kostnadene som er knyttet til innovasjonsprosjektet er det en deltakeravgift på 100.000 kroner per deltaker. Deltakelsen i prosjektet må være forankret i bedriftens ledelse. Søknadsfristen går ut 10. september 2010.

Moonwalk RED er et prosjekt for Røde Kors initiert av Moonwalk. Adecco og McCann Worldgroup/Mediafront er involverte samarbeidspartnere. Alle parter bidrar i prosjektet uten kostnader for Røde Kors. Andre bidragsytere er Trigger Oslo og Itera Consulting.

Styringsgruppen for Moonwalk RED består av Anders Øwre-Johnsen, adm. dir, i Adecco, Thomas Høgebøl, adm.dir./Nord-Europasjef i McCann, Bernt Apeland, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors og Kenneth Winther, adm.dir. i MoonWalk.

Er du klar? 🙂

Det er i hvert fall jeg!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s