Monthly Archives: August 2010

Kan 28 nøye utvalgte hoder fra næringslivet forbedre livene til tusenvis av mennesker? Er du et av disse hodene? Se www.moonwalkred.no

Moonwalk RED er Norges viktigste innovasjonsreise. Prosjektet består av 28 prosjektdeltagere med en bredt sammensatt bakgrunn fra norsk nærings- og samfunnsliv.

Målet med Moonwalk RED er å utvikle nye betydelige inntektsstrømmer for Røde Kors og på den måten forbedre livene til tusenvis av mennesker.

Bakgrunnen for prosjektet er at Røde Kors, som er Norges største bistandsorganisasjon, er avhengig av å nye inntekter etter bortfallet av spilleinntektene. Dette er avgjørende for at Røde Kors skal opprettholde og videreutvikle sine viktige samfunnsbidrag i fremtiden.

For å lykkes i innovasjonsarbeidet søker Røde Kors motiverte deltakere med bakgrunn fra et bredt spekter av ulike bransjer og sektorer.

Totalt skal 28 deltakere fra 14 ulike bedrifter delta i innovasjonsprosjektet. Deltakerne får status som Norges første innovasjonsastronauter. De 28 prosjektdeltakerne skal delta på i alt ni arbeidssamlinger over total 14 arbeidsdager gjennom et år.

Prosjektets første arbeidssamling er 14. oktober 2010. 10. juni 2011 vil de 28 utvalgte prosjektdeltagerne presentere svarene på hvilke vekstområder og inntektsmuligheter Røde Kors skal leve av i fremtiden.

For å delta i Moonwalk RED kan man søke på www.MoonwalkRED.com. Hver deltakerbedrift må melde på to deltakere i prosjektet. For å dekke kostnadene som er knyttet til innovasjonsprosjektet er det en deltakeravgift på 100.000 kroner per deltaker. Deltakelsen i prosjektet må være forankret i bedriftens ledelse. Søknadsfristen går ut 10. september 2010.

Moonwalk RED er et prosjekt for Røde Kors initiert av Moonwalk. Adecco og McCann Worldgroup/Mediafront er involverte samarbeidspartnere. Alle parter bidrar i prosjektet uten kostnader for Røde Kors. Andre bidragsytere er Trigger Oslo og Itera Consulting.

Styringsgruppen for Moonwalk RED består av Anders Øwre-Johnsen, adm. dir, i Adecco, Thomas Høgebøl, adm.dir./Nord-Europasjef i McCann, Bernt Apeland, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors og Kenneth Winther, adm.dir. i MoonWalk.

Er du klar? 🙂

Det er i hvert fall jeg!

Advertisements

Is it worth sharing?

Det New York baserte “New Media” byrået Big Fuel http://www.bigfuel.com har gitt meg meg mange gode eksempler og historier på hvordan du skal kommunisere med din sluttbruker. Ta med deg dette sitatet:

“Marketing goes from show me and tell me too help med and entertain me.”

Filmen “A New Seat” er virkelig ikke så dum den heller 🙂

http://www.anewseat.com

kos deg!